CO JE „ODOLEN’S RIDERS“

-          je sdružením majitelů a řidičů motocyklů jakékoliv značky a objemu z Odoleny Vody a okolí, které slouží k setkávání na kulturních, sportovních a motocyklových akcích a k podpoře mototuristiky

PODMÍNKY VSTUPU DO „ODOLEN’S RIDERS“

-          být aktivní jezdec na motocyklu z Odoleny Vody či okolí

-          začít platit měsíční členské příspěvky ve výši 200,-Kč

-          účastnit se alespoň jedné společné vyjížďky před vstupem do sdružení

-          odsouhlasení vstupu do sdružení ostatními členy

POVINNOSTI ČLENŮ „ODOLEN’S RIDERS“

-          svým chováním přispívat k dobrému jménu „ODOLEN’S RIDERS“ a dobrým vztahům mezi jejími členy

-          pravidelně se účastnit (v rámci svých možností) na čtvrtečních setkáních členů i na společných akcích a vyjížďkách

-          pravidelně navštěvovat webové stránky a aktivně s nimi pracovat

-          platit měsíční členské příspěvky ve výši 200,-Kč

-          vždy se podřídit výsledku hlasování členů

PRÁVA ČLENŮ „ODOLEN’S RIDERS“

-          účastnit se hlasování o návrzích od ostatních členů

-          sám navrhovat cokoliv (zlepšení činnosti, nové akce, změny termínů apod.)

-       nosit týmové oblečení Odolen’s Riders

-          brát na společné akce příznivce (partnerky, baťůžky, kamarády a kamarádky)

ZÁNIK ČLENSTVÍ V „ODOLEN’S RIDERS“

-          vystoupením z vlastního rozhodnutí

-          vyloučením vyplívajícím z návrhu a hlasování ostatních členů

-          zánikem „ODOLEN’S RIDERS“

HOSPODAŘENÍ „ODOLEN’S RIDERS“

-          členské příspěvky vybírá pravidelně pokladník a eviduje je

-          členské příspěvky slouží výhradně k hrazení společných odhlasovaných akcí organizovaných členy „ODOLEN’S RIDERS“

-          při vyšších nákladech na společných akcích bude po rozpočítání nákladů vybrán příspěvek od příznivců, kteří se akce účastní

-          partnerky členů „ODOLEN’S RIDERS“ nikde finančně nepřispívají

 

 

ODOLEN'S RIDERS se považují především za cestovatele na motorkách. Nechtějí se stát MC, ale respektují jejich pravidla.